მმართველი რგოლი

ნატო-საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის (JTEC) მეთაური

ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი დუმბაძე